alterno logo 2024_Negative (1)

הפעלת אפליקציית SAP UI5 ממסך הבית של המכשיר הנייד

פעמים רבות מנהלי פרויקטים מעוניינים לדעת מה היא הדרך המתאימה ביותר להריץ אפליקציית SAP UI5 מהמכשיר הנייד. דפדפן נייד? אפליקציית SAP Fiori Client? אפליקציה היברידית עטופה? התשובה לשאלה זו כמובן שאינה חד משמעית ותלויה בגורמים רבים כגון: מי אוכלוסיית היעד, מעורבות של מערכות ארגוניות לניהול התקנים ניידים (MDM), מדיניות אבטחת מידע, ועוד. פוסט זה בא להציע גישה […]

Any questions?

Just write us a message!

Fill out the form and we will be in touch as soon as possible!