alterno logo 2024_Negative (1)

האם אתם יודעים לאפיין UI5?

אז מה שונה? אנחנו רגילים לכתוב אפיונים לתהליכי SAP, נכון? שדות, מבנים, תיאור פונקציונלי, ג'ובים ליליים וכל מה שביניהם. אבל מה קורה כאשר נדרש לעצב מסך? מה קורה אם אנחנו רוצים לספק חוויה חדשנית וזה גם אמור לעבוד על מכשירים ניידים? בדרך כלל אפיון אפליקציית WebDynpro או דוח ALV (חס וחלילה) נכתב על ידי מיישם במודול הספציפי. במקרה הטוב את […]

שבעת החטאים של מפתח SAPUI5

בזמן האחרון נחשפנו למגוון רחב של שיטות פיתוח SAPUI5 – חלקן טובות יותר, חלקן טובות פחות, אבל לפעמים האופן בו צוות הפיתוח שלכם בונה את המוצר הופך אותו לבלתי ניתן לשינוי תחזוקה. אפילו במקרה ואתם משתמשם ב-SAP Web IDE אף אחד לא מונע מהמפתח UI5 לבנות את האפליקציה בצורה לא טובה, מכיוון שהתשתית מאוד גמישה […]

SAPUI5 – המונחים שכדאי להכיר

מה זה UI5 בכלל לרוב המונח שאתם תשמעו הוא UI \ UI5, למרות שהשם המלא – SAPUI5. מדובר בטכנולוגיה מבוססת JavaScript \ XML \ Bootstrap. זוהי ספריה של רכיבים מוכנים ויכולות טבעיות של התממשקות למערכות SAP. טכנולוגיה זו מספקת יכולות התאמה למכשירי MOBILE \ DESKTOP ורוב הפתרונות העתידיים של SAP מבוססים SAPUI5 מבחינת ממשק המשתמש (אז כדאי להתחיל לבנות את הידע הזה בתוך הארגון כבר […]

Any questions?

Just write us a message!

Fill out the form and we will be in touch as soon as possible!