alterno logo 2021-02

ניהול תוכן ב SAP Fiori Launchpad

ניהול קטלוגים קטלוגים הם הישות הכי קטנה המגדירה סט של אפליקציות המקושר להרשאות. קיימים 2 סוגי קטלוגים: קטלוג טכני – משמש כספרייה של אפליקציות, יכול להיות שחלק מהאפליקציות מגיעות מהקטלוג העסקי, בדרך כלל לא משייכים קטלוג טכני למשתמש. קטלוג עסקי – אוסף של אפליקציות הקשורות לRole עסקי, התוכן של הקטלוג העסקי הוא תת קבוצה של […]

Launchpad – חוויה שלא כדאי להתעלם ממנה

הפעם החלטנו להתמקד ב-Launchpad – נקודת הכניסה המרכזית לאפליקציות UI5 \ Fiori. נדון ביכולות המוצר והסיבות לכך שאתם פשוט חייבים לעבוד עם המוצר הזה! אז מה היתרונות נומרטורים \ KPI בטח ראיתם איך נראה אריח בתוך ה-Launchpad, אבל הינה לכם דוגמא קטנה: כפי שאתם רואים, ניתן להחצין מספר על גבי האריח – זהו בעצם מהלך […]

Any questions?

Just write us a message!

Fill out the form and we will be in touch as soon as possible!