alterno logo 2021-02

ניהול קטלוגים

קטלוגים הם הישות הכי קטנה המגדירה סט של אפליקציות המקושר להרשאות.

קיימים 2 סוגי קטלוגים:

קטלוג טכני – משמש כספרייה של אפליקציות, יכול להיות שחלק מהאפליקציות מגיעות מהקטלוג העסקי, בדרך כלל לא משייכים קטלוג טכני למשתמש.

קטלוג עסקי – אוסף של אפליקציות הקשורות לRole עסקי, התוכן של הקטלוג העסקי הוא תת קבוצה של התוכן של הקטלוג הטכני. התת קבוצה הזאת משקפת את הדרישות של משתמשים ספציפיים. הקטלוג העסקי מכיל הפניות לאפליקציות בקטלוג הטכני.

אין הבדל טכני בין סוגי הקטלוגים, הם זהים לחלוטין, ההבדל הוא בתפיסה, קטלוג עסקי הוא ספציפי יותר והוא זה שיוצג למשתמש.

יש שני תחומים לקטלוגים:

Configuration scope – קטלוג טכני, מאפשר שימוש חוזר באריחים שנוצרו בקטלוג הטכני בכל הסביבות.

Customizing scope – קטלוג עסקי, מאפשר לנהל את הקטלוג בסביבה הנבחרת.

אין לשנות קטלוג שנוצר בConfiguration scope בזמן שאנחנו נמצאים ב Customizing scope זה יכול להוביל לכך שיהיו קטלוגים לא מעודכנים.

כדי לצור קטלוג טכני נשתמש ב Launchpad designer.

כדי לצור קטלוג עסקי נשתמש ב Launchpad content manager.

אם אתם משתמשים בקטלוג של SAP ואתם רוצים להוסיף לו עוד אפליקציות, אל תשנו את הקטלוג של SAP, תעתיקו אותו ושם תוסיפו את האפליקציות שאתם רוצים. יש אפליקציות שהן SAP GUI שלא נמצאות בקטלוג העסקי ונמצאות רק בקטלוג הטכני, במקרה כזה נוסיף את ההפניה לאפליקציה בקטלוג.

SAP ממליצים שקטלוג לא יכיל יותר מ100 אפליקציות.

ניהול קבוצות

קבוצות לא מכילות הרשאות, אפליקציה עבורה אין למשתמש הרשאה, פשוט לא תוצג.

קבוצות צריכות להכיל אפליקציות שמשתמשים בהן ברמה היומית/שבועית, אפליקציות שאין בהן שימוש רב, יכולות לשאר בצד, שהמשתמש פשוט יעשה חיפוש של האפליקציה.

ההמלצה של SAP היא שיהיו מקסימום 64 אריחים, 8 קבוצות ו8 אריחים בכל קבוצה. יותר מזה ישפיע כבר על הביצועים של המערכת.

בתור מנהל, נסה לכוון שברירת המחדל של דף הבית תהיה טובה למשתמש ותענה על צרכיו, למרות שבכל מקרה המשתמש יכול לערוך את דף הבית שלו.

יש להימנע מהעמסה על דף הבית , גלילה אנכית/אופקית נותנת חוויה פחות נעימה, יש אפשרות להציג את הקבוצות בתור טאבים, ככה שיראו כל פעם קבוצה אחת.

יש לוודא שהשמות של הקבוצות והאריחים הם בעלי משמעות עבור המשתמשים.

יש לשקול לשים את האפליקציות הכי שכיחות והכי דחופות בקבוצות הראשונות בדף, כדי שיהיה למשתמש נוח לגשת אליהן ישר כשהוא נכנס למערכת.

יש לשקול לשים אפליקציות שמפעילות דברים(לדוגמה יצירה, אישור/דחיה וכו') במקום בולט לדוגמה בתחילת הקבוצה.

יש לצור נקודת גישה עבור קבוצות, לדוגמה "ניהול הזמנות" יפנה לקבוצה שמכילה "יצירת הזמנה", "צפייה בהזמנה" ו"אישור/דחייה של הזמנה". זה יכול לחסוך מקום בדף.

Any questions?

Just write us a message!

Fill out the form and we will be in touch as soon as possible!